REXROTH电机

中文名称:

厂家:

产地:德国

获取更多详情,请致电:

021-6420 2218

Rexroth力士乐由原博世自动化技术部与原力士乐公司于2001年合并成为博世力士乐公司,属博世集团全资拥有,但独立进行业务运作,提供工业液压,电子传动与控制,液压阀,电磁阀,比例阀,截止阀,线性传动与组装技术,气动,液压传动服务以及行走机械液压方面的传动与控制解决方案。


博世力士乐公司注册总部位于德国斯图加特,而营运总部及董事局总办事处则设于德国洛尔。原公司早于1795年成立,及后不断致力在各制造技术领域犮展。 最近50年来,博世力士乐在国际液压市埸一直处于世界领先的位置。

DKC03.3-100-7-FW FWA-ECODR3-FGP-03VRS-MS
DKC01.3-040-7-FW(FWA-ECOR3-SMT-02VRS-MS)
DKC04.3-040-7-FW FWA-ECODR3-FGP-02VRS-MS
DKC01.1-030-3-FW(FWA-EC0DRV-ASE-01VRS-MS)
DKC02.3-100-7-FW(FWA-ECODR3-SGP-01VRS-MS)
DKC01.3-100-7-FW(FWA-ECODR3-SMT-02VRS-MS)
DKC11.3-040-7-FW(FWA-ECODR3-SMT-02VRS-MS)
DKC02.3-040-7-FW(FWA-ECODR3-SMT-02VRS-MS)
DKC02.3-100-7-FW(FWA-ECODR3-SMT-02VRS-MS)
DKC02.3-040-7-FW FWA-ECODR3-SGP-01VRS-MS
DKC01.3-100-7-FW FWA-EC0DR3-SMT-02VRS-MS
DKC01.1-040-7-FW FWA-ECODRV-ASE-04VRS-MS
HCS021E-W0054-A-03-NNNN MKD071B-061-KP1-KN
MHD093A-035-PGO-BA MHD041B-144-NP1-UN
MHD115C-035-PGI-AA MHD093A-035-PGO-BA
MH2WH18B02F1X/006LM11 MKD071B-035-KGO-KN
MKD112B-024-GG0-BN MKD071B-061-KG0-KN
MKD112B-024-KG0-BN MKD071B-061-GP0-KN
MKD041B-144-KP1-KN MKD071B-061-KP1-KN
R911289972 MKD025B-144-KP1-UN MKD071B-061-KG1-KN
MKD090B-047-KP1-KN R911282463 MKD112C-024-KP3-BN
MKE098B-047-KP1-BENN
MDD数字交流伺服电机:
MDD021A-N-100,MDD021B-N-100,MDD025A-N-100,MDD025B-N-100,MDD025C-N-100,MDD041A-N-100,MDD041B-N-100,MDD041C-N-100,MDD065A-N-040,MDD065A-N-060,MDD065B-N-040,MDD065B-N-060,MDD065C-N-040,MDD065C-N-060,MDD065D-N-040,MDD065D-N-060,MDD065B-N-040,MDD065B-N-060,MDD065C-N-040,MDD065C-N-060,MDD065D-N-040,MDD065D-N-060,MDD071A-N-030,MDD071A-N-040,MDD071A-N-060,MDD071B-N-030,MDD071B-N-040,MDD071B-N-060,MDD071C-N-030,MDD071C-N-040,MDD071C-N-060,MDD071B-N-030,MDD071B-N-040,MDD071B-N-060,MDD071C-N-030,MDD071C-N-040,MDD071C-N-060,MDD090A-N-020,MDD090A-N-030,MDD090A-N-040,MDD090B-N-020,MDD090B-N-030,MDD090B-N-040,MDD090C-N-020,MDD090C-N-030,MDD090C-N-040,MDD090A-N-020,MDD090A-N-030,MDD090A-N-040,MDD090B-N-020,MDD090B-N-030,MDD090B-N-040,MDD090C-N-020,MDD090C-N-030,MDD090C-N-040,MDD093A-N-020,MDD093A-N-030,MDD093A-N-040,MDD093A-N-060,MDD093B-N-020,MDD093B-N-030,MDD093B-N-040,MDD093B-N-060,MDD093C-N-020,MDD093C-N-030,MDD093C-L-030,MDD093C-N-040,MDD093C-N-060,MDD093D-N-015,MDD093D-N-020,MDD093D-N-030,MDD093D-N-040,MDD093A-N-020,MDD093A-N-030,MDD093A-N-040,MDD093A-N-060,MDD093B-N-020,MDD093B-N-030,MDD093B-N-040,MDD093B-N-060,MDD093C-N-020,MDD093C-N-030,MDD093C-L-030,MDD093C-N-040,MDD093C-N-060,MDD093D-N-015,MDD093D-N-020,MDD093D-N-030,MDD093D-N-040,MDD112A-N-015,MDD112A-N-020,MDD112A-N-030,MDD112A-N-040,MDD112B-N-015,MDD112B-N-020,MDD112B-N-030,MDD112B-L-030,MDD112B-N-040,MDD112C-N-015,MDD112C-N-020,MDD112C-L-020,MDD112C-N-030,MDD112C-N-040,MDD112C-N-060,MDD112D-N-015,MDD112D-L-015,MDD112D-N-020,MDD112D-N-030,MDD112D-N-040,MDD112A-N-015,MDD112A-N-020,MDD112A-N-030,MDD112A-N-040,MDD112B-N-015,MDD112B-N-030,MDD112B-L-030,IMDD112B-N-040,MDD112C-N-015,MDD112C-N-020,MDD112C-L-020,MDD112C-N-030,MDD112C-N-040,MDD112C-N-060,MDD112D-N-015,MDD112D-L-015,MDD112D-N-020,MDD112D-N-030,MDD112D-N-040,MDD115A-N-015,MDD115A-N-020,MDD115A-L-020,MDD115A-N-030,MDD115B-N-015,MDD115B-L-015,MDD115B-N-020,MDD115B-N-030,MDD115C-N-015,MDD115C-N-020,MDD115C-N-030,MDD115D-N-015,MDD115D-N-020,MDD115A-N-015,MDD115A-N-020,MDD115A-L-020,MDD115A-N-030,MDD115B-N-015,MDD115B-L-015,MDD115B-N-020,MDD115B-N-030,MDD115C-N-015,MDD115C-N-020,MDD115C-N-030,MDD115D-N-015,MDD115D-N-020;

德国Bosch Rexroth博世力士乐是全球领先的传动与控制专家。力士乐为工业及工厂自动化,行走机械,以及可再生能源等领域的客户提供传动,控制与移动解决方案;作为全球超过50万客户的共同选择,力士乐正不断为客户提供高质量的电控,液压,气动以及机电一体化元件和系统。

返回顶部