ELERO电机

中文名称:ELERO电机

厂家:

产地:德国

获取更多详情,请致电:

021-6420 2218

1964年,把幻想实现,开始生产第一台管状电机。隔年,开始大量生产管状电机,并研究和发展一系列的电机来提供电动卷门及遮蓬的需求。1984年,从电动发展到电机控制器开始生产第一个可调整的时间控制器。1987年,开始兴建位于在德国BEUREN的新工厂总面积占地大约一万平方米。1994年,荣获ISO9001品质证书。今天,ELERO已成为一流的国际公司。拥有两间工厂和超过500名员工,9个销售分公司和15个销售伙伴分布全球。

德国 ELERO-0001 EOONOM1 Nr270002099415VA

德国 ELERO-0002 VAR101 Nr:270021479

德国 ELERO-0003 SN:290003456,24VDC  1.6A IP54

德国 ELERO-0005 Econom 01 D-07381 NO.280008854

德国 ELERO-0006 TypCompakt  Nr.290006989

德国 ELERO-0007 nr100003335  1.1A 27W IP54

德国 ELERO-0008 D-07381  P06NECK

德国 ELERO-0009 Junlor OE SN.280012313

德国 ELERO-0010 ECONOM1  Nr:280013243

德国 ELERO-0011 Econom  1W/A  sn.99010284

德国 ELERO-0012 NR:270015119

德国 ELERO-0013 Typ:Compakt  sn.290017065

德国 ELERO-0014 290017065

德国 ELERO-0015 Typ:Compakt Juniorl

德国 ELERO-0016 Typ: Juniorl  nr.230909124

德国 ELERO-0017 Junior 1    Nr.:220201779

德国 ELERO-0018 Vario 1

德国 ELERO-0019 Nr:280003207

德国 ELERO-0020 Econom 01D/A  sn.240201817

德国 ELERO-0021 EOONOM1 出厂编号270002099

德国 ELERO-0022 junior 2   Nr:240201147

德国 ELERO-0023 Junior   Nr:.290010361

德国 ELERO-0024 Variol  755313101 800mm

德国 ELERO-0025 TYP:JUNIOR2

德国 ELERO-0026 COMPAKT Junior2  Nr.9511388

德国 ELERO-0027 Junior 2  Nr.260015685

德国 ELERO-0028 Compak 1 Junior 2  nr.96112852

德国 ELERO-0029 Compakt Junior I  nr.95083378

德国 ELERO-0030 Junior 2  nr.270000189

德国 ELERO-0031 junior1

德国 ELERO-0032 Junior2 有技朮资

德国 ELERO-0033 Econom01 400V 3AC 12mm/s

德国 ELERO-0034 Junior-2

德国 ELERO-0035 Nr.20042873

德国 ELERO-0036 Compakt  Nr.100019567

德国 ELERO-0037 ECONOM1   Nr.100016157

德国 ELERO-0038 D-07381  Nr290006234

德国 ELERO-0039 ECONOM01 241302140

德国 ELERO-0040 ECONOM01 Un:400V-3AC 5000N

德国 ELERO-0041 DF5G-4风量9300m3/h压力196Pa

德国 ELERO-0042 Junior 1Nr:290018994

德国 ELERO-0043 ECONOM 01 Nr.:250011641

德国 ELERO-0044 配这个VARIO 1 Nr.:280001933

德国 ELERO-0045 VARIO 1 Nr.:280001933

德国 ELERO-0046 ECONOM1  Nr:290015745

ELERO的产品齐全,性能优良,产品广泛应用于各电子个领域,广受客户赞誉。
返回顶部