NIDEC电机

中文名称:尼得克电机

厂家:

产地:日本

获取更多详情,请致电:

021-6420 2218

日本电产株式会社成立于1973年,目前已发展成为国际著名跨国企业,注册资本6.25亿美元,在全球拥有140多家公司,遍及美国、德国、中国、中国台湾、新加坡、香港、泰国、菲律宾等国家和地区,员工达13万多名。硬盘驱动装置用主轴马达占世界市场的70%以上,成为世界一流的电机制造企业,并先后在东京、大阪、纽约的证交所上市。

Nidec电机型号:

US motor电机 D25P1H US motor电机 U20E2DCR Nidec motor D100P2GS US motor电机 D25P1D US motor电机 U25P1GC Nidec motor D100P3E US motor电机 D25P1G US motor电机 U25P1DC Nidec motor D100P3C US motor电机 D25P2H US motor电机 U25E1GCR Nidec motor D100P3G US motor电机 D25P2D US motor电机 U25E1DCR Nidec motor D100E4E US motor电机 D25P2G US motor电机 U25P2DC Nidec motor D100E4G US motor电机 D25P2HS US motor电机 U25E2DCR Nidec motor D125P1FS US motor电机 D25P2DS US motor电机 U30P2DC US motor电机 D125P1GS US motor电机 D25P2CS US motor电机 U30E2DCR US motor电机 D125P2F US motor电机 D25P2GS US motor电机 T14CM2J4 US motor电机 D125P2G U.S. MOTOR D25P3H US motor电机 T14CA2J US motor电机 D125P2FS U.S. MOTOR D25P3D US motor电机 T14C3J US motor电机 D125P2GS U.S. MOTOR D25P3G US motor电机 T13C1J4 US motor电机 D125P3F U.S. MOTOR D25E4H US motor电机 T13C2J US motor电机 D125P3G U.S. MOTOR D25E4D US motor电机 T13CM2J US motor电机 D125E4F U.S. MOTOR D25E4G US motor电机 T13C3J US motor电机 D125E4G U.S. MOTOR D30P1HS US motor电机 T12CM1J US motor电机 D150P1FS U.S. MOTOR D30P1DS US motor电机 6174 US motor电机 D150P1GS U.S. MOTOR D30P1GS US motor电机 T12C2J4 US motor电机 D150P2F U.S. MOTOR D30P2H US motor电机 T12C2J US motor电机 D150P2G U.S. MOTOR D30P2D US motor电机 T12CA2J US motor电机 D150P2FS U.S. MOTOR D30P2G US motor电机 T12CM2J US motor电机 D150P2GS U.S. MOTOR D30P2HS US motor电机 T12C3J U.S. MOTOR D150P3F U.S. MOTOR D30P2DS US motor电机 T34C1J U.S. MOTOR D150E4F U.S. MOTOR D30P2GS US motor电机 T34CA1J U.S. MOTOR D150E4G U.S. MOTOR D30P3H US motor电机 T34CM1J U.S. MOTOR D200P1FS U.S. MOTOR D30P3D Nidec电机 T34C2Z U.S. MOTOR D200P1GS U.S. MOTOR D30P3G Nidec电机 T34C2J U.S. MOTOR D200P2F U.S. MOTOR D30E4E Nidec电机 T34CA2J U.S. MOTOR D200P2G U.S. MOTOR D30E4G Nidec电机 T34CM2J U.S. MOTOR D200P2FS U.S. MOTOR D40P1HS Nidec电机 T34C3JH U.S. MOTOR D200P2GS U.S. MOTOR D40P1DS Nidec电机 T1C1J U.S. MOTOR D200P3F U.S. MOTOR D40P1GS Nidec电机 T1CA1J U.S. MOTOR D200P3G U.S. MOTOR D40P2H Nidec电机 T1CM1J U.S. MOTOR D200E4F U.S. MOTOR D40P2D Nidec电机 T1C2Z U.S. MOTOR D200E4G U.S. MOTOR D40P2G Nidec电机 T1CA2J14 Nidec motor D250P1FS U.S. MOTOR D40P2HS Nidec电机 T1CM2J14 Nidec motor D250P1GS U.S. MOTOR D40P2DS Nidec电机 T1C2JH Nidec motor D250E1FS U.S. MOTOR D40P2GS Nidec电机 T1CA2JH Nidec motor D250E2F U.S. MOTOR D40P3E Nidec电机 T1CM2JH Nidec motor D250E2G U.S. MOTOR D40P3G Nidec电机 T1C2P18Z Nidec motor D250E2FS U.S. MOTOR D40E4E Nidec电机 T1C2J14 Nidec motor D250E2GS U.S. MOTOR D40E4G Nidec电机 T1C3JH Nidec motor D250P2F U.S. MOTOR D50P1HS Nidec电机 T32C1J14 Nidec motor D250P2G Nidec电机 D50P1DS US motor电机 T32CM1JH Nidec motor D250P2FS Nidec电机 D50P1GS US motor电机 T32C1JH Nidec motor D250P2GS Nidec电机 D50P2H US motor电机 T32C2J14 Nidec motor D250P3F Nidec电机 D50P2D US motor电机 T32CA2J14 Nidec motor D250P3G Nidec电机 D50P2G US motor电机 T32C2JH Nidec motor D300E1FS Nidec电机 D50P2HS US motor电机 T32CA2JH Nidec motor D300E2F Nidec电机 D50P2DS US motor电机 T32CM2JH Nidec motor D300E2FS Nidec电机 D50P2FS US motor电机 T32C2P18Z U.S. MOTOR D300E2GS Nidec电机 D50P2GS US motor电机 T2C1J14 U.S. MOTOR D350E1FS Nidec电机 D50P3E US motor电机 T2CM1J14 U.S. MOTOR D350E2F Nidec电机 D50P3G Nidec motor T2C1JH U.S. MOTOR D350E2FS Nidec电机 D50E4E Nidec motor T2CM1JH U.S. MOTOR D400E1FS Nidec电机 D50E4G Nidec motor T2C2J14 D400E2F Nidec电机 D60P1HS Nidec motor T2CA2J14 D75P2ES Nidec motor D60P1DS Nidec motor T2CM2J14 D75P2FS Nidec motor D60P1GS Nidec motor T2C2JH D75P2GS Nidec motor D60P2E Nidec motor T2CA2JH D75P3E Nidec motor D60P2G Nidec motor T2CM2JH D75P3G Nidec motor D60P2ES Nidec motor T2C2P18 D75E4E Nidec motor D60P2FS Nidec motor T2C2P21Z D75E4G Nidec motor D60P2GS Nidec motor T3C1P18 D100P1ES Nidec motor D60P3E Nidec motor T3C2P18 D100P1GS Nidec motor D60E4E Nidec motor T3C2P21 D100P2E Nidec motor D60E4G Nidec motor T5C1K18 D100P2G Nidec motor D75P1ES Nidec motor T5C2K21 G641 Nidec motor D75P1GS Nidec motor T5C2K21Z G639 Nidec motor D75P2E T7C1K21 G642 Nidec motor D75P2G US motor电机 T7C2K21 G640 Nidec motor G636 G643 Nidec motor G637 G644 G638

公司主要生产空调室内室外机用马达,洗衣机、空气净化器等白色家电用马达,环保热水器马达、洗碗机水泵马达,办公设备用精密马达,电动工具、工业机械、风力发电用马达,以及工业用水泵、油泵、化工用特种泵马达。范围为:电脑磁盘驱动装置微型马达为主的精密马达的制造及相关的零部件的加工与销售。
返回顶部